Legalizacja aborcji we Francji

aborcja we francji

We Francji kobiety mają prawo do aborcji na żądanie

Aborcja we Francji jest legalna od 17 stycznia 1975 roku i została wprowadzona na mocy tzw. Loi Veil. Ustawa to została początkowo wprowadzona na okres 5 lat jako eksperyment. 3 grudnia 1979 roku została wprowadzona na stałe.

Loi Veil

Odpowiedzialna za przygotowanie ustawy była ówczesna minister zdrowia Simone Veil.

Przekonując do legalizacji aborcji 26 listopada 1974 roku przemówiła do Zgromadzenia Narodowego tymi słowami:

 „Mówię to z całym przekonaniem: aborcja musi pozostać wyjątkiem, ostatnią deską ratunku dla sytuacji bez wyjścia. Ale jak możemy to tolerować, nie tracąc tego wyjątkowego charakteru, i żeby społeczeństwo go zachęcało?

Przede wszystkim chciałbym podzielić się z wami przekonaniem kobiety – przepraszam, za to że robię to w izbie prawie wyłącznie złożonej z mężczyzn: żadna kobieta radośnie nie ucieka się do aborcji. Trzeba tylko słuchać kobiet.

To wciąż jest dramat i na zawsze pozostanie dramatem.

Dlatego jeśli przedstawiany wam projekt uwzględnia zaistniałą sytuację faktyczną, jeśli dopuszcza możliwość przerwania ciąży, to ma ją kontrolować i, w miarę możliwości, odwieść od tego kobietę.

« Je le dis avec toute ma conviction : l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issues. Mais comment le tolérer sans qu’il perde ce caractère d’exception, sans que la société paraisse l’encourager ?

« Je le dis avec toute ma conviction : l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issues. Mais comment le tolérer sans qu’il perde ce caractère d’exception, sans que la société paraisse l’encourager ?

 Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme — je m’excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d’hommes : aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes.

C’est toujours un drame et cela restera toujours un drame.

C’est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s’il admet la possibilité d’une interruption de grossesse, c’est pour le contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. »

aborcja we francji Simone Veil
Simone Veil

Jak Francja zalegalizowała aborcję?

Momentem legalizacji aborcji była sprawa Marie-Claire, tzw. proces BOBIGNY. Oskarzono w nim  zgwałconą 17 latki, o dokonanie nielegalnej aborcji. Wraz z nią przed sądem staneły 3 osoby, które udzieliły jej pomocy. Sprawa ta doprowadziła do otwarcia pulkicznej debaty, oczyszczenia kobiety i osób jej pomagających z zarzutów oraz legalizacji aborcji.

Prawnikiem broniącym dziewczyny była prawniczka oraz jedną z matek francuskiego prawa do aborcji jest prawniczka Gisèle Halimi.

W jednym z wywiadów  Gisèle Halimi jedna z współzałożycielek  stowarzyszenia Choisir (franc. Wybór), które walczyło o całkowitą legalizację aborcji we Francji przekonywała, że aborcja jest prawem kobiety do szczęśliwego i świadomego macierzyństwa. Kobieta ma prawo aborcji jeśli nie czuje się gotowa do udźwignięcia ciężaru wychowywania dziecka.

W latach 70 fundacja Choisir miała 3 cele:

– antykoncepcja

– usunięcie przepisów penalizujących aborcję

-darmowa ochrona oskarżonych w związku z aborcją

We Francji aborcja jest zabiegiem darmowym od 1982 roku, a od 2001 roku kobiety nieletnie nie muszą mieć zgody od opiekunów.

Statystyki

Od momentu jej uchwalenia utrzymuje się corocznie na stałym poziomie ok 200 000 aborcji rocznie. Wraz z wzrostem dostępu do antykoncepcji spadła za to ilość aborcji dokonywanych z powodów niechcianej ciąży.

W 2014 roku Zgromadzenie Narodowe potwierdziło podstawowe prawo kobiet do aborcji. Zostało to potwierdzone większością  głosów jednak nie bez znaczenia jest to, iż poparcie było mniejsze niż w 1974 roku!  (poparcie 389 głosów na 490 posłów w 1974 r., głosowało 150 głosów na 577 posłów w 2014 r.: 143 głosy za).

Choć ta liczba może wydawać się szokująca to zakaz aborcji nie oznacza, że aborcja nie istnieje. Aborcja przenosi się do podziemia i poza granicę polski. Nielegalna aborcja skazuje kobiety na zagrożenie dla ich zdrowia. Polska nie posiada obecnie wiarygodnych danych na temat ilości wykonywanych zabiegów. Z badania CBOS „Doświadczenia aborcyjne Polek” z 2013 roku wynika, że co trzecia kobieta w wieku produkcyjnym przyznaje, że co najmniej raz w życiu przerwała ciążę.

https://www.facebook.com/aborcyjnydreamteam/photos/a.2227948047429563/3386357268255296/?type=3

Procedura aborcji we Francji

Kobiety mają prawo do dobrowolnego przerwania ciąży poprzez aborcje farmakologiczna i chirurgiczną.

Aborcja farmakologiczna dokonana w placówce medycznej (szpital lub przychodnia), gabinecie ginekologicznym, centrum planowania rodziny lub centrum zdrowia. Może być dokonana do końca 5 tygodnia lub 7 tygodnia od ostatniego okresu. W placówce medycznej można przedłużyć ten okres do 7 tygodnia lub 9 tygodnia od ostatniego okresu.

Aborcja chirurgiczna musi zostać dokonana w placówce medycznej. Może być dokonana do końca 12 tygodnia lub 14 tygodnia od ostatniego okresu.

Przed dokonaniem aborcji obowiązkowe są 2 wizyty u lekarza lub położnej. Otrzymuje się na niej ustne informacje na temat przerwania ciąży oraz propozycje wywiadu psychologicznego. Po 2 wizytach kobieta dostaje potwierdzenie odbycia wizyt i składa pisemne oświadczenie o żądaniu wykonania aborcji.

Choć osoby dokonujące ponoszą za nią opłatę jest ona zwracana przez ubezpieczenie zdrowotne, a osoby nieletnie są zwolnione z wpłacania wcześniej wspomnianej zaliczki.

14-21 dni po aborcji odbywa się wizyta lekarska w celu potwierdzenia iż nie doszło do komplikacji. Lekarz lub położna upewniają się, że kobieta ma dostęp do odpowiedniej antykoncepcji.

https://www.instagram.com/p/CGxxNYXh8iP/

https://www.instagram.com/p/CGxxNYXh8iP/

Strony internetowe:

Aborcja we Francji: https://ivg.gouv.fr/avortement-quels-sont-les-delais-a-respecter-pour-avorter.html

Fundacja Choisir: https://www.choisirlacausedesfemmes.org/qui-sommes-nous/

Amnesty international, Fakty o aborcji : https://amnesty.org.pl/aborcja-najwazniejsze-fakty/

Polecane dla Ciebie